SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2014/2015

NO.

J A B A T A N

N A M A

1.

Ketua Umum

Wahyu Satrio Raharjo

2.

Sekretaris Umum

Rahmayanti Adawiah

3.

Bendahara Umum

1.     Windy Adyningsih

 

 

2.     Rina Rauna Rukmana Siregar

4.

Kestari

1.     Rohana

 

 

2.     Sandi Mulyadi

5.

Bidang-Bidang

 

 

1.     Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO)

 

 

Ketua

Kenantho Raihan Sukarno

 

Sekretaris

Abdul Hafidz Albaihaqi

 

Anggota

1.     Ajeng Ranie Rachmawati K

 

 

2.     Munadim Fauzi Abdurrozaq

 

 

3.     IndriNurandini

 

 

4.     MustofaSaturi Naryanto

 

2.     Pengembangan Akademik (PA)

 

 

Ketua

Nadia Mia Handayani

 

Sekretaris

Rohani

 

Anggota

1.      Yoga Gumelar

 

 

2.     Daud Firdaus

 

 

3.     Pramesti Melyna Mustofa

 

 

4.     Widi Widiyati

 

3.     Minat dan Bakat

 

 

Ketua

Kasam Syaepudin

 

Sekretaris

Siti Nuraeni

 

Anggota

1.     Ulfa Rahmani

 

 

2.     Riandy Bagus Lesmana

 

 

3.     Pradana Humama Ammar

 

 

4.      Maryam

 

4.     Kerohanian

 

 

Ketua

Ahmad Soheh

 

Sekretaris

Nenden Chiarun Nisa

 

Anggota

1.     Fikri Azizi

 

 

2.     Ahmad Dimyati

 

 

3.     Nur Hamidah

 

 

4.     Nanda Priatna

 

 

5.     M. Fikri Ulil Albab

 

5.     Kewirausahaan (Wirus)

 

 

Ketua

Neng Ida

 

Sekretaris

Yuliana Susilawati

 

Anggota

1.     Romi

 

 

2.     Siti Nurjanah

 

 

3.     Erna Putri Utami

 

 

4.     Hasni Rahmani Rohim

 

 

5.     Agus Wildan Maulana

 

6.     Advokasi, Informasi dan Komunikasi (ADFOKOM)

 

 

Ketua

M. Yusuf Tajudin

 

Sekretaris

Rismaya

 

Anggota

1.     Umul Latifah

 

 

2.     Sinta Lintang Asih

 

 

3.     Zaenudin Prasetya

 

 

4.     Irsa Islammeidini Rusvianti