IMAGO

STRUKTUR KEPENGURUSAN
IKATAN MASYARAKAT ALUMNI AGROTEKNOLOGI (IMAGO)
PERIODE 2022/2025

No Jabatan Nama
  Dewan Pembina Dr. Hasniah Aliah, M. Si. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi)
  Dr. Aep Saepuloh, M. Si. (Wakil Dekan III)
  Dr. Liberty Chaidir, M.Si. (Ketua Jurusan Agroteknologi)
1. Ketua  Muhamad Rangga Pahlevi, SP.
2. Wakil Ketua Rizal Nurul Hidayat, SP.
3. Sekretaris Alfi Muntafi Ilma, SP
4.  Bendahara Umum Nisa Istiqomah, SP.
5.  Kordinator Giat Alumni (KGA) Muhamad Arifin Ilham, SP.
 6. Bidang Humas Siti Aisyah Sukma Aji, SP
    Muhamad Ogi Paisal, SP.
7. Koordinator Bidang Akademik Safarinda Nurdianawati, M.P
 8. Koordinator Bidang Sosial M. Asep Zam Zam, SP.
9. Koordinator Bidang Usaha Saeful Bachry, SP.
10. Koordinator Angkatan
  1. Permadhani Hernawan, SP. (2006)
  2. Safarinda Nurdianawati, M.P (2007)
  3. Saeful Bachry, SP. (2008)
  4. Kharismawan, SP. (2009)
  5. M Asep Zam Zam, SP. (2010)
  6. Achmad Gilang Ramadhan, SP. (2011)
  7. Biyan Adi Fahmi, SP. (2012)
  8. Ruby Nugraha, SP. (2013)
  9. Risa Fadilah Putri, SP. (2014)
  10. Khairul Razaq. Ar, SP. (2015)