Pengumuman Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2017

Menindaklanjuti surat panitia seleksi beasiswa tahfidzh Al-Qur’an Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/PAN-SEL/BS.Tahfidz/XII/2017 tentang Sosialisasi dan seleksi beasiswa tahfidz al-qur’an pemerintah Prov. Jawa Barat, maka kami informasikan kepada para Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang mempunyai kriteria yang sesuai dengan persyaratan (lampiran) agar segera mendaftarkan diri. Tempat pendaftaran di Kantor Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Jalan. A.H. Nasution No.105 Bandung.

På grund av den stora efterfrågan har det uppstått problem med tillgången på båda läkemedlen besök detta i Europa, vilket sannolikt är orsaken till förfalskningen av Ozempic, enligt de myndigheter som övervakar läkemedelsmarknaden i europeiska länder.

Leave a Reply